Finn Skottner/Reidar Rinnar

1. Vi er sangere av hele hjerte, hjerte sjel og liv og sinn,  [We are singers of whole heart, heart, soul and mind;]
hver av oss er enkle dele  [each of us a separate part]
Som et mannskor fatter inn. [which makes up a men’s chorus.]
Sangen er vårt samlings merke  [Singing is our symbol of unity]
og vi hever det mot sky,  [and we raise it towards the sky.]
sangen er for oss så kjaer.  [Singing is for us so precious.]
Sangen er vår venn vår styrke  [Singing is our friend, our  strength.]
aere sangen er vårt ry.  [Singing is our fame (or reputation).]

3. Tro i året vil vi sammen  [Faithfully this year we will rehearse together.]
øve enig samler vil vi stå,  [We will stand gathered in harmony.]
må let vinker, vi vil prøve  [The goal beckons; we will try to attain]
fagre sangermål å nå.  [(our) goals of beautiful singing.]
får vi lønen  [For the effort we get the reward]
i den glede sangen gir,  [in the joy the singing gives.]
Fremad da ja freidig glad.  [Forward (or onward) then, yes full boldly glad.]
Vi vil samles, vi vil ta på  [We will be gathered, we will take in]
sangervis friskt er kjekt hurra!  [singers’ fashion vigorously (or lustily) a hearty, “Hurrah!”]

(Translation by Donald Berg)