Finn Skottner/Reidar Rinnar

1. Vi er sangere av hele hjerte, hjerte sjel og liv og sinn,
We are singers of whole heart, heart, soul and mind;
hver av oss er enkle dele
each of us a separate part
Som et mannskor fatter inn.
which makes up a men’s chorus.
Sangen er vårt samlings merke
Singing is our symbol of unity
og vi hever det mot sky,
and we raise it towards the sky.
sangen er for oss så kjaer.
Singing is for us so precious.
Sangen er vår venn vår styrke
Singing is our friend, our  strength.
aere sangen er vårt ry.
Singing is our fame (or reputation).

3. Tro i året vil vi sammen
Faithfully this year we will rehearse together.
øve enig samler vil vi stå,
We will stand gathered in harmony.
må let vinker, vi vil prøve
The goal beckons; we will try to attain
fagre sangermål å nå.
(our) goals of beautiful singing.
får vi lønen
For the effort we get the reward
i den glede sangen gir,
in the joy the singing gives.
Fremad da ja freidig glad.
Forward (or onward) then, yes full boldly glad.
Vi vil samles, vi vil ta på
We will be gathered, we will take in
sangervis friskt er kjekt hurra!
singers’ fashion vigorously (or lustily) a hearty, “Hurrah!”

(Translation by Donald Berg)